O nás

Filosofie mateřské školy

Motto školy: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim dáme příležitost.“

 

Mateřská škola není místem, kde se dítě pouze vzdělává, ale místem, kde žije podstatnou část důležitého období svého života. Má–li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou společnosti užitečnou osobnost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém a vřelém. Společným cílem všech zaměstnanců naší mateřské školy je vytvořit klidné a pohodové prostředí, ve kterém se děti dobře cítí. Ideou naší práce je svoboda, která je základní podmínkou existence tvořivého duchovního života a hluboká úcta k dětské individualitě a jejímu svobodnému rozvoji. Úsilím nás všech je vytvořit prostředí, ve kterém se bude dítě dobře rozvíjet, podporovat rozvoj sociálního cítění, pomáhat při rozvíjení odpovědnosti, nezávislosti a sebekontroly. Vytvoření takového prostředí v mateřské škole, které dýchá na děti příjemnou, vlídnou a přátelskou atmosférou, kde se děti a dospělí cítí dobře.

 

Jaký program dětem nabízíme?

Nadstavbové aktivity na mateřské škole jsou určeny především pro předškoláky - děti 5-6 leté, jako nadstavba k předškolnímu vzdělávání - rozvíjení jejich talentu v dané oblasti.

 

  • Logopedická intervence
  • Veselé pískání na zobcovou flétnu
  • Veselá angličtina
  • Jogínci
  • Předškoláček
  • Hudební pátky - aneb zpívá celá školka.

 

Nadstavbové aktivity odborně vedou pedagogové Mateřské školy. K dalším aktivitám naší Mateřské školy patří pravidelný plavecký výcvik, návštěva dopravního hřiště, keramické a výtvarné dílny, školička bruslení, cvičení na trampolínkách.

 „Naší snahou je, aby naše mateřská škola byla pro rodiče přátelskou institucí, abychom mohli ve stejném duchu působit na děti.“

Kategorie: